?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 㽭6ʮ1Ա:(乌鲁木齐,新疆,昌吉,喀什,阿勒?伊犁)环氧防腐涂料(h,厂家,批发,供应?多少?U赁) - 乌鲁木齐市鹏鑫博安防有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="㽭6ʮ1Ա," /> <meta name="description" content="㽭6ʮ1Ա:Z详细介绍环氧防腐涂料产品内容,包括环氧防腐涂料的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有环氧防腐涂料新M及最新的市场环氧防腐涂料h.咨询电话:0991-6850515"> <link href="/template/NEST74008/lib/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <!-- www.pqqxd.icu Baidu tongji analytics --> <link rel="canonical" href="//www.pqqxd.icu/supply/102.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l fl"> 乌鲁木齐市鹏鑫博安防有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">新疆防火材料</a>?a href="/supply/">新疆防雷公司</a>?a href="/news/">新疆监控安装</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="top_r fr"> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header"> <div class="w1200"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20181130101835.png" alt="乌鲁木齐市鹏鑫博安防有限公? width="500" height="60"/></div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST74008/images/sea.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="menu_in w1200"> <ul class="ckcku"> <li class="ckcku"><a href="//www.pqqxd.icu/" title="㽭6+118139">㽭6+118139</a></li> <li class="ckcku"><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="ckcku"><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li class="ckcku"><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="ckcku"><a href="/download/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li class="ckcku"><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="main w1200"> <div class="wraptit"> <span class="ckcku">产品中心</span> <p>—————?nbsp; PRODUCTS  —————?/p> </div> <div class="inspro"> <ul class="ckcku"> <li class="ckcku"><a href="/fhcl/">防火材料</a></li> <li class="ckcku"><a href="/fljdmk/">防雷接地模块</a></li> <li class="ckcku"><a href="/fhb/">防火?/a></li> <li class="ckcku"><a href="/flzz/">防雷装置</a></li> <li class="ckcku"><a href="/ffddtl/">防腐导电涂料</a></li> <li class="ckcku"><a href="/gjgfhtl/">钢结构防火涂</a></li> <li class="ckcku"><a href="/jzj/">降阻?/a></li> <li class="ckcku"><a href="/fwstl/">防污闪涂?/a></li> <li class="ckcku"><a href="/bllpjn/">ȝL胶惔</a></li> <li class="ckcku"><a href="/rtjdsfq/">Z静电释放</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="nav"> <span class="ckcku"><a href="//www.pqqxd.icu/" title="㽭6+118139">㽭6+118139</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/ffddtl/">防腐导电涂料</a> > <a href="/supply/102.html">环氧防腐涂料</a></span> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_con"> <div class="prolist"> <div class="pcenter"> <div class="pcenterl fl"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812161627308623496071957.jpg?path=www.xjxbpc.com/uploads/cp/201812161627308623496071957.jpg" width="320" height="230" onload="imgZoomer(this,320,230)" alt="环氧防腐涂料"/> </div> <div class="pcenterr fr"> <h1>㽭6ʮ1Ա:环氧防腐涂料</h1> <p> <a href="//www.pqqxd.icu/">㽭6+118139</a> www.pqqxd.icu 产品型号Q?span></span></p> <p>产品规格Q?span></span></p> <p>产品品牌Q?span></span></p> <p>应用范围Q?span></span></p> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="xiant"></div> <div class="fun"><a target="_blank" href="//www.pqqxd.icu/news/102.html"></a><p style="color:#666666;font-family:"font-size:14px;text-align:justify;"> <span style="font-size:14px;color:#000000;">特点Q坚韧、耐磨、抗冲击Q耐盐雾、耐湿热、耐霉菌。避免曝晒、防止涂层粉化?/span><br /> <span style="font-size:14px;color:#000000;"> 用途:位于涨落潮水区干湿交替的上建筑的防腐蚀Q؜凝土建筑物中的地面、排水沟、污(?水池的耐蚀复盖层,化学储罐Q槽Q、工业设备装|等的表面防护(如盐酸罐、造粒塔)Q强腐蚀环境下的钢结构g、设备设施、长效保护涂层的中间漆。对于中{防腐要求,可实现底面漆合一?/span><br /> <span style="font-size:14px;color:#000000;"> 技术性能Q?/span> </p> <p style="color:#666666;font-family:"font-size:14px;text-align:justify;"> <img src="//www.hbmiyang.com/upfile/201705/2017051853945741.png" title="3.png" alt="3.png" /> </p> <p style="color:#666666;font-family:"font-size:14px;text-align:justify;"> <p style="color:#666666;font-family:"font-size:14px;text-align:justify;"> <img src="//www.hbmiyang.com/upfile/201706/2017062136110297.png" title="TYAL@$7SZ42SEB{A20PW@~1.png" alt="TYAL@$7SZ42SEB{A20PW@~1.png" width="255" height="260" border="0" style="width:255px;height:260px;" /><img src="//www.hbmiyang.com/upfile/201706/2017062136121205.png" title="W)`$I%CJYM(Z7N%VO2~B%VU.png" alt="W)`$I%CJYM(Z7N%VO2~B%VU.png" width="255" height="260" border="0" style="width:255px;height:260px;" /><img src="//www.hbmiyang.com/upfile/201706/2017062136147689.png" title="YU6UERIQEL@`LH4YV6Y%S86.png" alt="YU6UERIQEL@`LH4YV6Y%S86.png" width="255" height="260" border="0" style="width:255px;height:260px;" /> </p> <p style="color:#666666;font-family:"font-size:14px;text-align:justify;"> <br /> </p> </p></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b7%c0%b8%af%b5%bc%b5%e7%cd%bf%c1%cf'>防腐导电涂料</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%b7%d1%f5%b7%c0%b8%af%cd%bf%c1%cf%bc%db%b8%f1'>环氧防腐涂料h</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%b7%d1%f5%b7%c0%b8%af%cd%bf%c1%cf%c5%fa%b7%a2'>环氧防腐涂料批发</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.pqqxd.icu/supply/102.html'>//www.pqqxd.icu/supply/102.html</a></div> <div class="tag">旉:2018-12-16 00:00:00</div> <div class="fun">上一个:<a href="/supply/103.html">中温型玻璃鳞片胶?/a>    下一个:<a href="/supply/101.html">新疆接地导电涂料</a></div> <div class="news_con"> <div class="reti">相关新闻</div> <ul class="ckcku"> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="c_pro"> <div class="reti">相关产品</div> <ul class="ckcku"> <li class="ckcku"> <h3><a href="/supply/102.html" title="环氧防腐涂料" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812161627308623496071957.jpg?path=www.xjxbpc.com/uploads/cp/201812161627308623496071957.jpg" width="240" height="175" alt="环氧防腐涂料"/></a></h3> <h4><a href="/supply/102.html" rel="nofollow">环氧防腐涂料</a></h4> </li> <li class="ckcku"> <h3><a href="/supply/101.html" title="新疆接地导电涂料" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812161624425513496031503.jpg?path=www.xjxbpc.com/uploads/cp/201812161624425513496031503.jpg" width="240" height="175" alt="新疆接地导电涂料"/></a></h3> <h4><a href="/supply/101.html" rel="nofollow">新疆接地导电涂料</a></h4> </li> <li class="ckcku"> <h3><a href="/supply/100.html" title="导静甉|? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812161623453483496094931.jpg?path=www.xjxbpc.com/uploads/cp/201812161623453483496094931.jpg" width="240" height="175" alt="导静甉|?/></a></h3> <h4><a href="/supply/100.html" rel="nofollow">导静甉|?/a></h4> </li> <li class="ckcku"> <h3><a href="/supply/12.html" title="U米防腐导甉|? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291014592043496081524.jpg?path=www.xjxbpc.com/uploads/cp/201811291014592043496081524.jpg" width="240" height="175" alt="U米防腐导甉|?/></a></h3> <h4><a href="/supply/12.html" rel="nofollow">U米防腐导甉|?/a></h4> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_in"> <ul class="ckcku"> <a href="//www.pqqxd.icu/" title="㽭6+118139">㽭6+118139</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司?/a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/changecity.html">城市分站</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机|站</a><br/> </ul> <p> Copyright ©  㽭6+118139 www.pqqxd.icu(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a href="//www.pqqxd.icu" rel="nofollow"> 乌鲁木齐市鹏鑫博安防有限公?/a><br/> <span style="display:none;"></span>   Powered by <a target="_blank">新疆{企飞云</a><span style="display:none;"><a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a></span> </p> <p>备案P<a rel="nofollow" target="_blank">新ICP?5002711?/a> <p>新疆安防监控哪家好?供应订做多少钱?防雷降阻模块怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供新疆防雷降阅R新疆防火涂料、新疆安防设备、新疆防火材料厂{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>热门城市推广Q?<a href="/wulumuqi.html" title="乌鲁木齐" target="_blank" >乌鲁木齐</a> <a href="/changji.html" title="昌吉" target="_blank" >昌吉</a> <a href="/akesu.html" title="阿克? target="_blank" >阿克?/a> <a href="/kashi.html" title="喀什" target="_blank" >喀什</a> <a href="/tacheng.html" title="塔城" target="_blank" >塔城</a> <a href="/aletai.html" title="阿勒? target="_blank" >阿勒?/a> <a href="/hami.html" title="哈密" target="_blank" >哈密</a> <a href="/shihezi.html" title="x? target="_blank" >x?/a> <a href="//www.pqqxd.icu/" title="㽭6+118139">㽭6+118139</a> <a href="/xinjiang.html" title="新疆" target="_blank" >新疆</a></p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>